woensdag 6 januari 2016

Zeeiig

het is heiig deze ochtend
de mist vult het landschap tot grote zee

elektriciteitsmasten zijn zeilboten
en de kruinen van bomen
kleine eilanden waar je op kunt rusten

er zwemt een berg mee aan onze linkerzijde
de grootste blauwe vinvis
die ik ooit heb gezien

in de verte doemt een kathedraal op
een piratenschip van god

©Joris Miedema

dinsdag 9 juni 2015

Zijn symfonie
thuis zijn wij veranderd in muziekinstrumenten
vader voelt zich de dirigent
van een persoonlijke symfonie

zijn rechterhand is de stok
waarmee hij moeder
constant een toontje hoger laat zingen

en mijn broer die de trap op stampt
is de opbouwende trom voor mijn solo
want ik ben de jankende viool
met brekende snaar op het einde© Joris Miedema

zondag 7 juni 2015

Bosstad
de stad wordt overbevolkt met geluid
vrachtwagens vervoeren
overtollig kabaal naar het bos

zo horen we nu de smeekbede
van een overspelig vriendje
langs het riet in het water vallen

razen auto's door het gras
en verhandelt een drugdealer wiet
aan een aantal zwammen

uit een struik klinken sirene's
als er weer een dode tak
voor de wind gesprongen is©Joris Miedema